magical-Ways-to-Lead-a-Stress-Free-Life

عصبانی شدن هم یکی از حالتهای انسانی است که نا خود آگاه رخ میدهد .یکی از شیوه های خوب و یا بد است که انسان از خود بروز میدهد. خیلی از خانمها روشهایی را در خود بوجود آورده اند  که خشم را را از بین ببرند و همواره  این حس را از خود دورکنند. این گروه از خانمها باید بدانند که چطوری عصبانیت  را با تکنیک های مفید از بین ببرند چون اگر عصبانیت بروش صحیح از بین نرود میتواند افسردگی بوجود بیاورد

بعضی دیگر از زنان هم خشم شان را به صورت انفجاری ابراز می کنند که باعث آسیب رساندن به خودشان و اطرافیانشان می شوند. آنها هم نیاز دارند شیوه های سالم تر مدیریت خشم را یاد بگیرند.

1-خشم چیست
خشم نشانه این است که به مرزهای ما تجاوز شده است. اگر هنگامی که کسی با عمل خود به ما آسیب می زند، عصبانی نمی شویم می تواند نشانه این باشد که برای مدت زیادی خشم مان را سرکوب کرده ایم و باید یاد بگیریم که چگونه با آن ارتباط برقرار کنیم. از سوی دیگر افرادی که با کوچکترین تحقیر و شکستی احساس خشم می کنند باید یاد بگیرند که چگونه خشم شان را مدیریت کنند و نسبت به دیگران رفتار توهین آمیز نداشته باشند.

2-خشم تان را بشناسید
هفت گام برای کنترل خشم وجود دارد. اولین گام این است که “با احساس ناراحتی تان شروع کنید.” با شناختن اینکه قبل از اینکه کنترل تان را از دست بدهید چه احساسی دارید، می توانید کنترل خشم را آغاز کنید. بعد از شناخت احساسات تان افکاری که پشت سر آنها به وجود می آید را بشناسید و در صورتی که افکار سالمی نیستند سعی کنید آنها را تغییر دهید. به عنوان مثال اگر تلاش می کنید افراد دیگر را کنترل کنید. باید برای خودتان اهداف واقع بینانه در رابطه با آن وضعیت تعیین کنید و سپس اقدامی سازنده داشته باشید.
خشم یک مشکل نیست. مشکل زمانی است که سعی کنیم از شر این احساس که قرار است وجود داشته باشد، خلاص شویم. زنان باید خشم شان را شناسایی کنند و یاد بگیرند که این احساس قوی قرار است به آنها درس بدهد.

3-مدیتیشن به عنوان یک ابزار
بعضی مردم درمی یابند که مدیتیشن به آنها کمک می کند که آرام باشند. آنها این کار را با نشستن در یک موقعیت راحت شروع می کنند و به آرامی نفس می کشند و جمله ای مانند این را با خودشان تکرار می کنند که: “با هر دم، من خشمم را احساس می کنم و با هر بازدم آن را رها می کنم”. در حالت ایده آل، مدیتیشن به مدت 20 دقیقه و دو بار در روز انجام می شود. مدیتیشن سحر و جادو نمی کند اما خیلی از مردم از این طریق آرام تر می شوند و بهتر قادر به مدیریت احساساتشان هستند.

lkfu-http://phow.ir