مردم آمريكا كه در دنيايي پر از درد زندگي مي‌كنند، براي رهايي از آن بصورت هشداردهنده و نگران‌كننده اي به مصرف داروهاي مسكن روي آورده‌اند.
مقدار فروش پنج داروي مسكن عمده در داروخانه‌هاي آمريكا ظرف هشت سال گذشته ‪ ۹۰‬درصد افزايش داشته است.

خبرگزاري آمريكايي “آسوشيتدپرس” روز دوشنبه با بررسي آمار مصرف دارو از اداره اجرايي دارو گزارش داد كه بيش از ‪ ۹۰‬هزار كيلو كدئين، مورفين، آكسي كودون، هيدروكودون و مپريدين ظرف سالهاي اخير در داروخانه‌ها به فروش رفته است.

اين رقم بحدي است كه با آن مي‌توان به هر نفر در آمريكا( ‪ ۳۰۰‬ميليون تن) ‪ ۳۰۰‬ميلي‌گرم قرص مسكن بدهيم.

آكسي كودون كه با نام تجاري آكسي كانتين به فروش مي‌رود مسئول عمده اين افزايش است. اين دارو ظرف سالهاي ‪ ۱۹۹۷‬تا ‪ ۲۰۰۵‬ميلادي شش برابر بيشتر به فروش رفته است.

گفته مي‌شود كه آكسي كودون بيشتر براي استفاده غيرقانوني استفاده مي‌شود.

جالب توجه است كه مشكل استفاده از اين داروها تنها منحصر به شهرهاي بزرگ نمي‌شود.