wake-up-and-die_review

 یبدارشدن های ناگهانی می تواند بسیار خطرناکتر از بی خوابی باشد پریدن از خواب هم ک نوع اختلال در خواب محسوب می شود که برای یکی از علل آن می توان به بی خوابی اشاره کرد می خواهیم برای این امر دنبال راه چاره باشیم و از بروز آن در هنگام خواب پیشگیری کنیم

یافته های تازه نشان می دهند، خوابیدن و برخاستن مکرر بسیار بدتر از خوابیدن ممتد و کوتاه مدت است.

دکتر پاتریک فینان، استادیار روان پزشکی و علوم رفتاری مدرسه پزشکی دانشگاه جان هاپکینز و سرپرست این مطالعه گفت:” وقتی به کرات در طول خواب شبانه برمی خیزید هرگز به خوابی عمیق با موجی آهسته که بیدار شدن را دشوار می کند دست نمی یابید که نتیجه اش بروز بد خلقی و خشم است. “

محققان معتقدند، این عامل باعث می شود خلق و خوی ما در زمانی خاص تغییر و غیر قابل تحمل شود.

بیدار شدن های مکرر شبانه به تنهایی نمی تواند به عملکرد شناختی لطمه بزند، اما آسیب های جدی به خلق و خو وارد و فرد را مضطرب، خسته و بد خلق می کنند.

پژوهشگران پس از طرح سوالاتی درباره خواب شبانه از 62 مرد و زن، از آنها خواستند سه شب را همراه با پلی سومنوگرافی – دستگاهی که اختلالات خواب را تشخیص می دهد – بخوابند.

متخصصان دریافتند نیمی از شرکت کنندگان در این مطالعه هشت بار از خواب برخاسته اند، در حالی که بقیه افراد دیر وقت به رختخواب رفتند اما در طول خواب از خواب برنخاسته اند.

هر چند بررسی کیفیت خواب شب اول شرکت کنندگان نشان داد هر دو گروه تقریبا مشابه یکدیگر بودند اما تفاوت های آشکار در شب های بعدی نمایان شد.
دانشمندان معتقدند خوابیدن اندک تاثیر مثبتی بر بدن انسان می گذارد اما برخاستن مکرر از خواب روح و روان فرد را تخریب می کند.

بنیاد امور بیماریهای خاص