پزشكان اعلام كردند موفق به ساخت واكسن براي مسموميت هاي ناشي از بيماري ايكولي شدند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري شين هوآ پزشكان دانشگاه اسكاتلند اعلام كردند موفق به ساخت واكسني شدند كه دام ها را از ابتلا به بيماري ايكولي و در نتيجه مسموميت هاي مواد غذايي دامي جلوگيري مي كند.
بنابراين گزارش، بيماري ايكولي از طريق مصرف مواد غذايي دامي مبتلا به اين بيماري منتقل مي شود و با مسموميت غذايي همراه است و در برخي مواقع موجب مرگ فرد مسموم مي شود گفتني است، پزشكان با استفاده از باكتري موجود در بدن يك دام مبتلا به بيماري ايكولي موفق به ساخت واكسن اين بيماري شدند.
اين گزارش مي افزايد، در سال 2006 شيوع اين بيماري موجب ابتلاي 157 نفر در يكي از شهرهاي اسكاتلند و مرگ 30 نفر از آنها شده است.