به گفته معاون غذا و داروي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي،اقتصاد ناسالم صنعت داروسازي كشور باعث شده كه ‪ ۱۰‬درصد داروخانه‌ها ‪ ۵۰‬درصد فروش دارويي كشور را بر عهده داشته باشند.
دكتر “رسول ديناروند” در ششمين همايش انجمن علمي داروسازان كشور گفت كه اقتصاد ناسالم حاكم بر صنعت داروسازي كشور بر كيفيت ارتقاي خدمت رساني و منزلت حرفه‌اي داروساز موثر است.

وي گفت در تهران داروخانه‌هايي هستند كه به علت اقتصاد ناسالم صنعت داروسازي ، درآمد فروش دارويي آنها بسيار اندك است و در بسياري از موارد به اندازه گذران زندگي فروش دارو ندارند.

وي با تاكيد بر اينكه شاخص‌هاي ارايه خدمت در داروخانه‌ها را بايد ارتقا داد افزود بايد اين آموزش به صورت برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي و ارايه برنامه‌هاي بازآموزي ارايه شود كه داروخانه صرفا محل فروش دارو نيست و داروساز از كرامت و منزلت ارايه خدمت به مردم در جهت ارتقاي سلامت عمومي جامعه برخوردار است.

دكتر ديناروند با اشاره به بحث قاچاق دارو در چند سال اخير گفت در پنج سال اخير به علت ضعف سيستم‌هاي نظارتي ، شبكه‌هاي توزيع داروهاي تقلبي گسترش يافته به گونه‌اي كه در بسياري از داروخانه‌هاي كشور به طور آشكارا داروهاي تقلبي به فروش مي‌رسد.

معاون غذا و داروي وزارت بهداشت افزود اين روند طي دو سال اخير تا حد زيادي كاهش يافت اما هنوز هم شبكه‌هاي ورود داروهاي تقلبي با همكاري برخي داروخانه‌ها اقدام به توزيع داروهاي تقلبي مي‌كنند.

دكتر ديناورند با اشاره به جمعيت حدود ‪ ۱۳‬هزار نفري داروسازان كشور و نقش موثر آنها در ارتقاي سلامت مردم گفت در پنج سال گذشته توليد علم در كشور از رشد بالايي برخوردار بوده كه اين رشد در بخش داروسازي ‪ ۱۰‬برابر شده است.

وي اضافه كرد كه اين رشد علمي نه فقط در بخش علوم و تحقيقات بوده بلكه بخش قابل توجهي از اين رشد در بخش صنعت داروسازي رخ داده است.

دكتر ديناروند يادآور شد كه هم اكنون دربخش صنعت داروسازي حدود هزار نفر در بخش‌هاي مختلف توليد، توزيع، فروش ، نظارت و كنترل كيفيت، فعال هستند كه با همين تعداد اندك صنعت داروسازي كشور از پيشرفت‌هاي قابل توجهي برخوردار شده است.

وي افزود هم اكنون داروهاي پيشرفته در حوزه بيوتكنولوژي و داروهاي بيماري‌هاي خاص كه توليدكنندگان كمي در جهان دارند در داخل كشور توليد مي شوند.

دكتر ديناورند يادآور شد كه در سال ‪ ۱۳۸۵‬با وجود آزاد بودن واردات دارو ، سهم واردات دارو نسبت به سال ‪ ۱۳۸۴‬پنج درصد كاهش يافته كه نشان دهنده پيشرفت صنعت داروسازي كشور است.

ششمين همايش انجمن علمي داروسازان ايران كه امروز در سالن همايش‌هاي رازي گشايش يافت ، تا پنجم شهريور ماه به كار خود ادامه مي‌دهد.