دکتر سلام: طبق گفته پزشكان مصرف داروهاي تقلبي نسختين آسيبي را كه به بدن افراد مي رساند باعث صدمه زدن به قلب مي شود و چين و هند توليد كنندگان اصلي داروهاي تقلبي در جهان هستند.

به نقل از پايگاه خبري بي بي سي؛ از هر 10 بسته دارو در سطح جهان يك بسته داروي تقلبي بوده و تجارت داروهاي تقلبي در سطح جهان رو به گسترش است.
بنابراين گزارش، بررسي هاي انجام شده در اين زمينه بيانگر اين مطلب است كه چين و هند نقش مهمي را در توليد و پخش داروهاي تقلبي در سطح جهان ايفا مي كنند.
همچنين به گفته پزشكان اروپايي مصرف داروهاي تقلبي باعث وارد شدن صدمه به قلب افراد مي شود و قلب انسان عضوي حساس است كه پس از مصرف داروهاي تقلبي آسيب مي بيند.
يادآور مي شود: دكتر ناوارو داروشناس مطرح انگليسي افزايش توليد دارو درسال هاي اخير به دليل افزايش تشخيص گونه هاي مختلف بيماري ها را از عوامل گسترش پخش داروهاي تقلبي مي داند.

با پول یک پیتزا لاغر شو

به کمک این کلینیک تخصصی می تونید بیش از ۷ کیلو در یک دوره (۲۱روزه) وزن کم کنید و به اندام ایده آل خودتون برسید.
پشتیبانی و مشاور رایگان
کاهش وزن تضمینی بدون بازگشت