Voice of Success

بهتر است فرزندانتان را با لحنی مناسب و با احترام صدا کنیم و از تلفظ و بیان کردن سخنان بی ادبانه در نحوه برخورد با آن ها پرهیز کنیم و برای آن ها شخصیت و احترام قائل شویم

فکر می‌کنید مشتریان از این دستور اطاعت خواهند کرد؟ مطالعه‌ای که اخیرا انجام شده و در مجله «کنکاش در امر بازاریابی» به چاپ رسیده، پاسخ می‌دهد که تبعیت مشتریان از این پیام بستگی به لحن نوشته دارد، که آیا لحن آن توام با سرزنش و ملامت است و یا برعکس آمیخته به تعریف و تمجید.

نویسندگان مقاله می‌گویند: «به‌منظور تحت تاثیر قرار دادن رفتار مشتریان، مدیران یا از آنها تعریف و تمجید می‌کنند و یا آنها را ملامت و سرزنش می‌کنند. اما نکته مهم این است که گیرنده پیام چه برداشتی از آن دارد. به‌عبارت‌دیگر لحن پیام مهم است.»

این اولین تحقیقی است که درزمینه تاثیر لحن پیام، انجام می‌شود. برای حصول نتیجه، محققان دو آزمایش موازی را باهم انجام دادند. در اولین آزمایش آنها شرکت‌کنندگان را تشویق به حفظ بهداشت دستان خود و در آزمایش دوم تشویق به داشتن برنامه مالی می‌کردند. در هر دو آزمایش محققان چهار نوع پیام را امتحان کردند: پیام ستایش‌آمیز با لحن قاطع, ستایش‌آمیز با لحنی منعطف, ملامت‌آمیز با لحن قاطع, و بالاخره ملامت‌آمیز با لحنی منعطف.

محققان دریافتند که پیام ستایش‌آمیز ولی با لحنی قاطع یا ملامت‌آمیز ولی با لحن منعطف، موثرترین راه‌های انتقال پیام بودند. آنها اظهار می‌دارند: «یافته‌های ما نشان داد که لحن قاطع و محکم پیام را تقویت و لحن منعطف و ملایم پیام را تضعیف می‌کند. بنابراین یافته‌های ما می‌تواند قدمی فراتر از تاثیرگذاری بردارد، به‌عبارت‌دیگر می‌تواند گیرنده پیام را وادار به انجام خواسته ما کند.»