بسياري از والدين فكر مي‌كنند استامينوفن مسكن بي‌خطري است كه مي‌توان آن را براي تسكين درد كودكان به جاي مسكن‌هايي مانند آسپيرين به كار برد.
آسپيرين در كودكان و نوجوانان (افراد زير 18 سال) ممنوعيت مصرف دارد، چرا كه مصرف آسپيرين در موارد نادري در كودكان و نوجوانان باعث عارضه مغزي نادر اما مرگباري به نام سندروم راي مي‌شود.

استامينوفن به اشكال مختلف قرص، شربت، قطره در بسياري از داروهاي مسكن و تب بر كه با نام هاي مختلف فروخته مي شوند و اغلب بدون نسخه پزشك قابل تهيه هستند وجود دارد.

اما استامينوفن آنقدرها هم كه ما فكر مي كنيم بي خطر نيست.

استامينوفن با مصرف بيش از حد مجاز مي‌تواند باعث آسيب به كبد شود و حتي به نارسايي آن بينجامد.

بنابر اين بايد هنگام مصرف استامينوفن مقدار مجاز آن را دقيقاً رعايت كرد و اين امر به خصوص در مورد كودكان اهميت بيشتري دارد چرا كه آنها به اثرات وخيم استامينوفن حساسيت بيشتري دارند.

در مصرف استامينوفن اين نكته‌ها را رعايت كنيد:

دستورات مربوط را دقيقاً رعايت كنيد. هيچ گاه دوز مصرفي را دو برابر نكنيد.
حواستان جمع باشد كه ساير افرادي كه مراقبت كودك را به عهده دارند قبلاً همين دارو را به او نداده باشند.
داروها را در زمان‌هاي توصيه شده به كودك بدهيد.
اگر يك وعده دارو را فراموش كرديد، وعده بعدي را دو برابر نكنيد.
هميشه همه داروها را از دسترس كودكان دور نگه داريد.