32565

علائم حمله قلبی در خانم ها کدامند و با چه روش هایی می توان آن ها را پیش بینی کرد خانم های جوان با چه زمینه هایی به مشکلات قلبی و عروقی دار می شوند

هرچند میزان مرگ در مراحل حاد بیماری‌های قلبی عروقی کاهش داشته، اما بار بیماری همچنان بر دوش تعداد بسیاری از بازماندگان سنگینی می‌کند. این موضوع به‌خصوص درباره کسانی صدق می‌کند که در سال‌های جوانی به این عوارض دچار شده‌اند، اما باید گفت که اطلاعات اندکی درباره نتایج درازمدت بیماری وجود دارد. این کمبود اطلاعات به‌ویژه درباره زنان جوان بیشتر به‌چشم می‌خورد.

دکتر روزندال، از دانشگاه مرکز پزشکی هلند و همکارانش مطالعه درازمدتی را درباره تبعات بیماری زنان جوانی که از بیماری‌های حاد قلبی جان به در برده بودند، انجام دادند. یک گروه هم به عنوان گروه کنترل درنظر گرفته شد.

گروه زنانی که در دهه 40 زندگی دچار حملات قلبی و سکته ایسکمیک بوده‌اند و نیز وضعیت سلامت گروه کنترل، برای 19 سال زیر نظر گرفته شد. با بررسی هر دو گروه بیمار و گروه کنترل محققان به این نتایج رسیدند: با درنظر گرفتن اتفاقات کشنده و غیرکشنده قلبی، مشاهده شد، میزان این اتفاقات در زنانی که قبلا دچار سکته ایسکمیک بوده‌اند در بالاترین حد نسبت به گروه کنترل بوده است (1/14 در هر هزار فرد-سال). این میزان در گروه زنانی که قبلا دچار حملات قلبی بوده‌اند، 1/12در هر هزار فرد-ساعت گزارش شده است.

Medical News Today