11-1423640507-smoking

از سیگار تا جایی که می توانید دور بگیرید و اجازه ندهید به مغزتان آسیب وارد کند و با ادامه دادن استعمال دخانیات به مروز نازک شده و از بین می رود بهتر است هرچه زودتر سیگار را ترک کنید

این محققان اسکاتلندی، با تصویربرداری با روش رزونانس مغناطیسی به اسکن مغز 504 مرد و زن با میانگین سنی 73 سال که نیمی از آنها یا سیگاری بوده و یا در آن زمان سیگاری محسوب می‌شده‌اند، به تجزیه و تحلیل اثر سیگار بر تسریع فرایند پیری مغز پرداختند.

نتایج و یافته‌های این تحقیقات نشان می‌دهد، سیگار کشیدن میزان و روند نازک شدن لایه بیرونی مغز یا قشر مغز را که با بالا رفتن سن تحلیل می‌رود، افزایش می‌دهد. این لایه آسیب‌دیده از مغز به چندین تابع اساسی مرتبط است و نقش مهمی را در حافظه، توجه، زبان و آگاهی بازی می‌کند.

این مساله در درک اینکه چه چیزی با سلامت مغز در سنین بالا مرتبط است، بسیار مهم بوده و تحقیقات و مطالعات نشان می‌دهد روند نازک شدن لایه بیرونی مغز با کشیدن سیگار مرتبط بوده و با توجه به پژوهش‌های جزئی قبلی، روند نازک شدن قشر مغز با کشیدن سیگار تقریبا دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

با این حال، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ترک سیگار ممکن است که به بهبود ضخامت قشر مغز کمک کند، هر چند که برای ارائه نظریه قطعی نیاز به بررسی‌ها و مطالعات بیشتر وجود دارد. این مطالعه مشخص کرده، ضخامت قشر مغز افرادی که مدت‌ها قبل سیگار را ترک کرده‌اند، از کسانی که به تازگی سیگار را ترک کرده‌اند، بیشتر است و این نشان دهنده ارتباط مدت زمان ترک سیگار و درجه بهبود قشر مغز است.

پژوهش‌ها این امید تازه را به سیگاری‌ها می‌دهد که ترک سیگار، حتی در اواسط زندگی، نیز می‌تواند مزایای مهم و قابل‌توجهی را در بر داشته باشد.

منبع: Medical News Today