up_847d62df2fa4b2a88a7013124b292efb
بهتر است در این فصول سرد سال که مصرف بخاری بالاست نکات ایمنی مهم در این زمینه را در نظر بگیرید و خود و اطرافیانتان را از معرض پیامدهای مرگبار آن در امان نگه دارید به صورت تصویری آموزش های لازم در این زمینه را برایتان گذاشته ایم با ما همراه باشید

سهل انگاری در کنترل جزئی تجهیزات گرمایشی می تواند عوارضی جبران ناپذیر را به دنبال داشته باشد. با رعایت نکات ساده زیر از بروز حوادث تلخ برای خود و خانواده تان جلوگیری کنید.
images - Copy up_1c0d3fb46ab0cad3cfcf880d6f2f8573 - Copy up_4e4f3e973169ccaa3f3bd4d413f6a336 - Copy up_08d7ef485412426f668934ea4b2ebc63 - Copy up_38d57a86a4386329b814cfbad299c458 - Copy up_47f40312e7ee4b01bce59987038f28c9 - Copy up_97e1ab3a8961c4a0b96c0d988101ab6b - Copy up_b139b2fa5c0bd0a34952df73534be9ed up_e7d73aa3a33b1ce2926cf6e0f683777e up_e979648c76336d52920a9846e7f44129 up_f431c019f991edbe1ec929a3c2fac5b6 - Copy