685987

آیا پرخاشگری در اطفال به ژنتیک آن ها نیز مربوط می شود و این امر ریشه در والدین وی می تواند داشته باشد یا عوامل محیطی موجب بروز این رفتارها در فرزندانمان می شوند پرخاشگری انواع مختلف دارد که در این مطلب با انواع آن ها آشنا خواهیم شد

پرخاشگری به طور کلی بیان‌های تند و انتقادهای شدیدی است که بخشی از زندگی اجتماعی افراد را در برمی‌گیرد. پرخاش‌‌گری‌های کوچک در بیشتر موارد به طور ناخودآگاه انجام می‌شود و معمولاً به دلیل تفاوت‌های اجتماعی، فرهنگی، قومی و دینی بوجود می‌آیند که در بیشتر موارد توجیه یا نادیده گرفته شده است. در واقع پرخاشگری پیام‌ ظریفی است که باعث می‌شود شنونده به خود و رفتارش شک کند به طوری که گاهی نمی‌داند چه واکنشی باشد نشان دهد.
در اکثر اوقات، پرخاشگری ناشی از سرکوب کردن غرایز و تلاشی برای تخلیه هیجانات است. رفتار پرخاشگرانه در بیشتر موارد سرزنش‌آمیز و تنبیه‌گرایانه است. لبخندهای تمسخرآمیز و عبارت‌های طعنه‌آمیز مثال‌هایی از پرخاشگری هستند.
برخی از نظرهای سطحی و بی‌ضرری که افراد مختلف راجع‌ به موضوع یا فرد دیگری از ذهن خود می‌گذرانند یا آن را بیان می‌کنند مثال‌هایی از پرخاش‌گری‌های کوچکی است که گاه و بی‌گاه ما با آن‌ها روبه‌رو می‌شویم. افراد با این کار نظرات مغرضانه یا جانبدارانه خود را در لفافه و تردید بیان می‌کنند واز این طریق خود را آرام می‌کنند.
اصطلاح «پرخاش‌‌های کوچک» برای اولین بار برای اشاره به تبعیض‌های نژادی استفاده شد. اما در حال حاضر این اصطلاح از تبعیض‌ نژادی فراتر رفته است و تمامی گروه‌های به حاشیه رانده شده در تاریخ از جمله زن‌ها و افراد ناتوان یا کم‌توان را نیز شامل می‌شود.
چه این پرخاش‌ها عمداً انجام شوند چه سهواً به هر حال باعث ساکت کردن وبه حاشیه راندن افراد کم‌قدرت می‌شوند. آن‌چه از نظر قدرتمندان ممکن است مهم نباشد می‌تواند اثرات مخرب طولانی‌مدتی بر گروه یا افرادی خاص داشته باشد که شاید هیچ‌گونه ارتباطی با این گونه اتهامات یا توهین‌ها نداشته باشند.
انواع پرخاشگری
نوع اول
حملات کوچکی کلامی (لفظی) یا غیرکلامی که معمولاً بی‌تفاوتی یا بی‌ادبی را می‌رساند. توهین‌ها و تبعیضات نژادی و تحقیر کردن زن‌ها مثال‌هایی از این نوع خشونت هستند.
نوع دوم
توهین‌های کوچکی که پیام‌های ظریفی را به شنونده می‌فرستند که وجود آن‌ها ممکن نیست. معمولاً این گونه توهین‌ها در قالب سوالی که مشروع به نظر می‌رسد پرسیده می‌شود. اگرچه ماهیت این پیام‌ها زیاد توهین‌آمیز نیست اما موجب تعجب و بهت طرف مقابل می‌شود.
نوع سوم
باطل‌سازی است که اعتبار طرف مقابل را زیر سوال می‌برد یا آن فرد را به طور کلی نادیده می‌گیرد و مسئولیت هر گونه توهینی به شنونده را از دوش خود برمی‌دارد. مثلا به فردی سیاه‌پوست می‌گویند: «برای من اصلاً مهم نیست که تو چه نژادی داری.»