movafagh98

اگر در زندگی تان دنبال شادی و شادزیستن هستید توصیه ما را جدی بگیرید و سعی کنید تندرستی خود را حفظ کنید و همیشه به سلامتتان اهمیت دهید این بهترین راه برای لمس شادی است پیشنهاد ما را از اید نبرید و سلامت را هدف خود قرار دهید

روانشناسان می گویند که راه اصلی و اولین قدم برای کمک به سلامتی و شاد زیستن خود و تسکین تجربیات آسیب زا ؛ تلاش برای دستیابی به موفقیت و حصول آن ؛ مراقبت حقیقی از خود وتنظیم احساسات و کنترل آن است .

 مردم معمولا از طریق لیستی از احساسات غم و اندوه مانند افسردگی ؛ عصبانیت و یا عدم پذیرش شرایط تحت تاثیر قرار می گیرند . این امر بسیار حائز اهمیت است که اجازه دهیم این احساسات تخلیه شوند و آن ها را نشان بدهیم در عین حال مراقبت و مواظبت از خود را نیز تمرین کنیم .

اولین اقدامی که ما باید انجام دهیم این است به خودمان بیایم و توانایی کنترل را داشته باشیم .باید متوجه شویم که چیزی که بیش از همه اهمیت دارد سلامت و توجه به خودمان است .

این امر مانند هواپیمایست که در آن باید ماسک اکسیژن را بزنیم که ابتدا برای خود و سپس برای کودک کنارمان این اقدام را انجام می دهیم .ما باید مراقب خود باشیم تا بتوانیم از دیگران نیز مراقبت کنیم .

اگر قادربه مراقبت از خود نیستید پس نمی توانید مواظب دیگران نیز باشید یا خود و آن ها را شاد سازید .باید به گونه ایی زندگی کنیم که دیگران متوجه شوند که امید هنوز وجود دارد و می توان شاد زیست .

منبع : سایت livescience