IMG09554307
 آیا می دانستید تماشای زیاد تلویزیون می تواند تاثیرات منفی و جبران ناپذیری روی مغز بگذارد و موجب اختلال  در عملکرد آن شود سلامت مغز با تماشای زیاد تلویزیون در خطر می افتد بیشتر از سه ساعت نباید پای تلویزیون نشست

طبق یک مطالعه جدید، افراد جوانی که زیاد تلویزیون تماشا می کنند و ورزش نمی کنند، در اوایل میانسالی با مشکلات مغزی روبرو می شوند.

 در این مطالعه محققان مرکز مطالعات کالیفرنیا به بررسی عادات تماشای تلویزیون ۳۲۰۰ نفر با میانگین سنی ۲۵ سال پرداختند. این افراد تا ۲۵ سال بعد مورد مطالعه قرار داشتند. محققان دریافتند افرادی که در طول این مدت به طور میانگین روزی ۳ ساعت تلویزون تماشا کرده بودند در مقایسه با افرادی که میزان کمی تلویزیون تماشا کرده بودند، در تست های شناختی عملکرد ضعیفی داشتند.

تینا هوآنگ، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «نتایج بیانگر آن است که شرکت در فعالیت های ورزشی، بر خلاف نشستن و تماشای تلویزون، بسیار برای سلامت مغز مهم است. فعالیت بدنی در هر زمان از زندگی برای مغزتان خوب است.»

در این مطالعه، محققان از شرکت کنندگان هر پنج سال یکبار در مورد مدت زمان تماشای تلویزیون در روز در طول سال های گذشته سوال کردند. از همان ابتدای مطالعه، و مجددا در هر دو تا پنج سال بعد، محققان از شرکت کنندگان در مورد میزان ورزش کردن شان نیز سوال کردند.

بعد از ۲۵ سال، محققان عملکرد شناختی افراد را با انجام سه تست ارزیابی سرعت پردازش اطلاعات، حافظه کلامی و عملکرد اجرایی مورد ارزیابی قرار دادند. اینها شماری از مهارت های فکری هستند که به برنامه ریزی، سازماندهی و توجه افراد کمک می کند.

در این بین ۳۵۳ فردی که به طور میانگین بیش از ۳ ساعت در روز تلویزیون تماشا کرده بودند، در مقایسه با افرادی که کمتر تلویزیون تماشا می کردند، عملکرد بدتری در تست ها داشتند.

مهر،