8-steps-for-effective-weight-reduction

بیشتر ما  ایده های اشتباهی داریم. فکر میکنیم برای اندازه گیری  دقیق وزن فقط باید  وزن را بر اساس قد اندازه بگیریم ولی این دو ؛ معیار اندازه گیری دقیق نیستند وپزشکان تغذیه وقتی وزن دقیق را می سنجند بر طبق معیارهای جهانی در دنیای پرشکی انجام میدهند . همواره باید برای اندازه گیری دقیق وزن باید دو عامل مهم را هم در نظر گرفت که عبارتست از مذکر و مونث بودن و اسکلت بدنی  که نشان دهنده نوع استخوانبندی است

 

محاسبه‌ی وزن ایده آل خانم ها در ۴ گام

محاسبه وزن ایده آل در ۴ گام:

گام اول: اندازه گیری دقیق قد

قد خود را به طور دقیق اندازه بگیرید و آن را یادداشت نمایید

گام دوم: محاسبه وزن محک بر اساس استانداردهای BMI

ابتدا لازم است به تعریف وزن محک اشاره کنیم. وزن محک؛ وزنی است که بر اساس آن می‌توانیم در گام نهایی وزن ایده آل خود را بیابیم. بر اساس استانداردهای BMI وزن مناسب برای یک خانم با استخوان بندی عادی و با قد ۱۵۴ سانتی متری، ۴۵ کیلوگرم می‌باشد. حال یا قد شما از این مقدار بلندتر است و یا کوتاه تر، شما باید مقدار این اختلاف را محاسبه نمایید. حال تفاضل قد خود از ۱۵۴ را محاسبه کنید و به ازای هر یک سانتی متر بلند بودن قد خود از عدد ۱۵۴ یک کیلوگرم به وزن ۴۵ کیلوگرم افزوده و به ازای هر یک سانتی متر کوتاه بودن قد از عدد ۱۵۴ یک کیلوگرم از ۴۵ کم کنید. در نهایت وزن به دست آمده را روی کاغذ یادداشت نمایید.

گام سوم: شناسایی نوع استخوان بندی

با یک متر دور مچ دست خود را به دقت اندازه بگیرید و عدد حاصل را روی کاغذ یادداشت نمایید. اگر دور مچ دست شما ۱۵ سانتی متر باشد شما دارای استخوان بندی معمولی و عادی هستید و اما اگر دور مچ شما از ۱۵ سانتی متر کمتر باشد شما دارای استخوان بندی ریز و اگر از ۱۵ سانتی متر بیشتر باشد شما دارای استخوان بندی درشت می‌باشید. نوع استخوان بندی خود را یادداشت نمایید.

گام نهایی: محاسبه وزن ایده آل

تا این لحظه ما فاکتورهای مهم و اساسی را مشخص کردیم. قبل از شروع گام‌ها ما تعیین کردیم که این محاسبه وزن ایده آل مربوط به بانوان می‌باشد پس ما فاکتور جنسیت را لحاظ کرده‌ایم. در گام نخست شما اندازه قد خود را به طور دقیق مشخص نموده و در گام دوم نیز وزن محک نهایی را به دست آوردید. در گام سوم ما نوع استخوان بندی خود را تعریف کردیم و حال سه شرایط متفاوت به وجود آمده که با استفاده از داده های قبلی می‌توانیم وزن ایده آل خود را بیابیم.

الف) افرادی با استخوان بندی عادی و معمولی: در صورتی که استخوان بندی شما عادی و معمولی است همان وزن نهایی که در گام دوم به دست آمد، وزنی ایده آل و مناسب برای شماست.

ب) افرادی با استخوان بندی ریز و کوچک: اگر شما دارای استخوان بندی ریز و کوچک هستید باید از وزن نهایی که در گام دوم به دست آمده ۱۰ درصد کم کرده تا وزن ایده آل و مناسب مربوط به شما به دست آید.

ج) افرادی با استخوان بندی درشت: اگر شما دارای استخوان بندی درشت هستید باید به وزن نهایی که در گام دوم محاسبه کردیم مراجعه نمایید. شما باید به آن وزن ۱۰ درصد بیفزایید تا وزن ایده آل مربوط به شخص شما حاصل گردد.

منبع-آرایشیک