589

زخم پای دیابتی ها با چه عواملی بروز می دهد و چگونه می توان از بروز آن در افراد مبتلا به امراض قندی پیشگیری کرد توصیه های متخصصین در این زمینه چیست؟

محققان در یک مطالعه جدید دریافتند که افراد مبتلا به دیابت که از مشکل «زخم پای دیابتی» رنج می برند، به شکل قابل توجهی دارای عملکرد شناختی ضعیفی هستند.

این مطالعه رابطه آشکار بین دیابت و زوال عملکرد شناختی را نشان می دهد. طبق این مطالعه، بیماری دیابت یک شرایط چند سیستمی است که بر مغز تاثیر می گذارد و ریسک ابتلا به دمانس و زوال عقل در افراد دیابتی دو برابر افراد عادی است.

زخم پای دیابتی یکی از متداول ترین و جدی ترین عوارض بیماری دیابت محسوب می شود. معمولا طول عمر فرد مبتلا به دیابت که دارای زخم پا باشد می تواند به اندازه ۲۵ درصد بالا باشد.

به گفته پژوهشگران این مطالعه، تاکنون هیچ مطالعه ایی به بررسی رابطه بین این دو موضوع نپرداخته است. به گفته این پژوهشگران، افراد مبتلا به زخم پای دیابتی، کمتر مطالب را به خاطر می سپارند، تمرکز کمتری دارند، در یادگیری مشکل دارند، دارای واکنش های آهسته تر شناختی بوده و صراحت کلامی کمی دارند.

مهر،