What-In-Supplements-Poster3837255991

طبق تحقیقات جدید پژوهشگران بسیاری از مکمل ها از مواد تقلبی تشکیل شده اند و باعث آسیب رساندن به افراد مصرف کننده می شوند بهتر است در مصرف اینگونه مکمل های بدنسازی دقت بیشتری به خرج دهید

مسئول کمیته آموزش بدن سازی و پرورش اندام کشور گفت: بیش از 70 درصد از مکمل های ورزشی موجود در بازار تقلبی و تاریخ گذشته است که در مصرف آنها باید احتیاط کرد.

عبدالمهدی نصیرزاده افزود: اکثر مکمل هایی که وارد کشور می شود، تاریخ مصرف آنها گذشته است که این موضوع بسیار خطرناک و منجر به فوت نیز گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه اکثر مکمل های بازار که با وجود لیبل هایی برروی این محصولات فاقد کیفیت هستند گفت: برخی موارد افرادی که از یک مکمل پروتئینی یا کراتین استفاده می کنند، ناخواسته از داروهای نیروزا همچون استروییدهای آنابولیک و یا هورمون های پپتیدی استفاده کرده اند.

وی اضافه کرد: ورزشکاران در مواقع مصرف از استاندارد بودن این مکمل ها خبر ندارند و به طور ناخواسته مرتکب به دوپینگ می شوند.

نصیرزاده با اشاره به اینکه برخی از فروشندگان برای اینکه قیمت مکمل در بازار کاهش یابد مقداری دارو با آن ترکیب می کنند گفت: برخی از ورزشکاران که از این مکمل ها استفاده می کنند بعد از انجام تست دوپینگ و مثبت شدن آزمایش آنها از بازیها محروم می شوند.

وی در خصوص راه تشخیص مکمل تقلبی از موارد استاندارد اظهار کرد: برای تشخیص مکمل اصلی باید آن را آزمایش کرد.

نصیرزاده گفت: ماهیت مکمل در کل بد نیست و یک مکمل اصل که حاوی مواد اصل باشد می تواند در ورزش قهرمانی موثر باشد.

ایرنا