دانشمندان آمریکایی دریافته اند برخی از داروهایی که در درمان بیماری ایدز مورد استفاده قرار می گیرند، می توانند به اسلحه ای موثر در مبارزه با سرطان تبدیل شوند.
به گزارش دکتر سلام به نقل ازمهر، دانشمندان موسسه ملی سرطان که نتایج تحقیقات خود را در مجله Cancer Research منتشر کرده اند نشان دادند داروهایی که با عنوان “بازدارنده پروتئاز” شناخته می شوند، در ترکیب با دیگر داروهای مقابله با ایدز می تواند در درمان انواع بسیاری از سرطان ها به ویژه تومورهای ریه بسیار موثر باشند.

در حقیقت این بازدارنده ها محتوی پروتئینی هستند که در توسعه انواع بسیاری از سرطان ها بسیار مهم است. از آزمایشات انجام شده روی موش های آزمایشگاهی نشان می دهد که از شش بازدارنده پروتئاز، سه بازدارنده توسعه سلولهای سرطانی را به تاخیر می اندازد.

در این میان داروی “نلفیناویر” که با نام تجاری “ویراسپت” عرضه می شود، یکی از موثرترین این داروها است. این محققان اولین آزمایشات داروی “ویراسپت” را در بیماران مبتلا به سرطان آغاز کرده اند. نتایج رضایت بخش این دارو حتی در آزمایش دو داروی دیگر مقابله با ایدز، یعنی “ریتوناویر” که با نام تجاری “نورویر” عرضه می شود و داروی “ساکویسناویر” با نام تجاری “اینویراس” نیز بدست آمد.

در حقیقت به نظر می رسد این دو بازدارنده در جلوگیری از توسعه سلولهای توموری بسیار موفق عمل کرده اند.