دکتر سلام: يافته هاي جديد پژوهشگران نشان مي دهد به علت اينكه آنتي بيوتيكها فقط با عفونت هاي باكتريها مقابله مي كنند تجويز آنتي بيوتيك براي عفونت هاي گوش كودكان مناسب نيست.

به نقل از پايگاه خبري آسوشيتدپرس: به گفته پزشكان آنتي بيوتيكها فقط در مقابل عفونت هاي ناشي از باكتريهاست و حتي در برخي موارد باكتري هايي كه باعث عفونت در گوش مي شوند و در مقابل آنتي بيوتيكها مقاوم مي شوند.
بنابراين گزارش بروز ناراحتي ها و عفونتهاي گوش بيشتر در كودكان زير 3 سال به علت سرما، ورود آب به قسمت هاي داخلي گوش، ورود ويروس يا باكتري يا ميكروب به داخل گوش رخ مي دهد كه هر كدام عوارض و نشانه هاي خود را دارد.
يادآور مي شود: از نشانه هاي اوليه عفونت هاي گوش در كودكان مي توان به كاهش شنوايي، كم خوابي و كاهش اشتهاي اشاره كرد.