56668f96112d1

بهتر است نسبت به رفتارهای فرزندتان اهمیت بیشتری دهید و با توجه به وی مانع بروز بیش فعالی شوید چون یکی از عوامل بروز این اختلال می تواند کم توجهی والدین به فرزندشان باشد

 تحقیقات جدید نشان می‌دهد که بیش فعالی تاثیرات متفاوتی را روی مغز دختران و پسران می‌گذارد.

 نتایج پژوهش اخیر می‌تواند به دانشمندان کمک کند که درک کنند چطور بیش فعالی در دختران و پسران منحصر به فرد است.

این یافته‌ها نشان داده که ساختار ماده سفید مغز در دختران و پسران متفاوت است. این تفاوت‌های ساختاری با تفاوت‌های رفتاری رابطه نزدیک دارد. تفاوت‌های منحصر به فرد در ساختار ماده سفید مغز در عملکرد دختران و پسران مبتلا به بیش فعالی ویژگی‌های مختلفی را فراهم می‌کند.

به گفته پژوهشگران علامت بی توجهی در این اختلال در زنان بیشتر از مردان است و در عوض رفتارهای تکانشی و بیش فعالی در مردان بیشتر دیده می‌شود.

ضمناً بیش فعالی در پسران دو برابر دختران گزارش شده است. به گفته محققان شاید اختلال بیش فعالی منجر به این تفاوت‌های ساختاری مغز بین دو جنس می‌شود و شاید هم برعکس این قضیه صادق باشد یعنی تفاوت‌های ساختاری مغز منجر به بیش فعالی شود.

webmd،