zanboor

نیش زنبور همیشه با متورم شدن قسمت گزیده شده همراه است. در برخی از افراد که نسبت به نیش زبنور آلرژی دارند این موضوع بسیار خطرناک است و احتمال دارد منجر به مرگ فرد شود. برای تسکین دادن نیش زنبور استفاده از برگ درخت گردو بسیار مناسب است. اگر زنبور شما را نیش زد میتوانید از آبلیمو استفاده کنید . خوردن یک استکان آبلیمو در چهار وعده در درمان و تسکین این موضوع بسیار موثر است.

– محل گزش زنبور را مرهم سيب بگذاريد.

– اگر كسي را مار گزيد بهتر است تا رسيدن به نزد پزشك يك ليوان روغن زيتون ميل كند تا از مسموميت و خطر در امان بماند.

– شربت زرشك ضد سم افعي و پادزهر هر سمي است.

* طرز تهيه شربت زرشك: آب زرشك 500 گرم، آب سيب 500 گرم، آبليمو 250 گرم و شكر 500 گرم را با حرارت ملايم جوشانده تا به قوام آيد.

– براي دفع سموم مخصوصاً سم افعي آب زرشك 50 گرم ،آب سيب 50 گرم، آب ليموترش 20 گرم و يك قاشق شكر مخلوط كنيد و ميل شود.

– خاكستر درخت عناب و سركه را به صورت ضماد مي‌توان روي جراحت مارگزيدگي گذاشت. البته مارگزيده حتما بايد نزد پزشك برده شود.

– كساني را كه مار زده است فندق با كشمش 10 صبح و 5 عصر ميل كنند.

– اگر كسي را مار گزيد از شربت آبليمو استفاده شود.

– اگر هسته تمرهندي را دو نيم كرده در محل گزش عقرب بگذاريم سم عقرب را به خود مي‌كشد.

– براي عقرب‌زدگي شربت آبليمو ميل شود.

– كساني كه عقرب زده شده‌اند تخم نارنج 4 گرم و تخم ليموترش 4 گرم كوبيده ميل كنند.

– بايد حتماً نزد پزشك برويد.

– محل گزش عقرب را مرهم سيب بگذاريد.