محققان گروه جديدي از داروهاي ضد افسردگي را كشف كردند كه در آزمايش بر روي حيوانات دست كم چهار تا هفت برابر سريعتر از داروهاي كنوني تاثير مي‌گذارند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان؛ به گفته محققان كانادايي در آزمايش اين داروهاي جديد بر روي موش‌ها، تاثيرگذاري آن بعد از سه روز آغاز شد، اين در حالي است كه داروهاي ضد افسردگي مرسوم (SSRIs) تازه بعد از دو هفته تاثير خود را آغاز مي‌كنند.
بنابراين گزارش؛ اينكه آيا اين داروها بر روي انسان نيز چنين تاثيرگذاري سريعي دارد هنوز مشخص نيست.
اين گزارش مي‌افزايد؛ در افراد افسرده ميزان مواد واسطه سرتونين مغز كاهش مي‌يابد و در روش‌هاي مرسوم موادي استفاده مي‌شد كه به روش‌هاي مختلف ميزان سرتونين يا هورمون شادي را در مغز افزايش دهند.
بر اساس اين گزارش؛ روش‌ درماني مرسوم معمولا زمان طولاني را دربر مي‌گرفت و براي موارد خطرناكي كه احتمال خودكشي در آنها بالا بود اين تاخير پيامدهاي بدي بدنبال داشت، اما به گفته محققان ماده جديد طور ديگري اثر مي‌كند .
محققان مي‌گويند اين داروي جديد بر روي ميزان هورمون سرتونين تاثيرندارد، بلكه عملكرد اين هورمون را در مغز تقليد مي‌كند و بطور مستقيم محل تشخيص سرتونين را در سلو‌ل‌هاي مغزي كه گيرنده HT4_5 نام دارد را فعال مي‌كند.
گفتني است؛ بدين ترتيب تاثيرگذاري بطور قابل ملاحظه‌اي سريعتر رخ مي‌دهد كه در آزمايش بر روي موش‌ها ثابت شد.
بنابراين گزارش؛ محققان جايگزين اين دارو را بجاي داروهاي مرسوم بسيار موثر مي‌دانند و به همين خاطر قصد دارند هرچه زودتر تحقيقات كلينيكي اين دارو بر روي انسان را آغاز كنند.
محققان تاكيد كردند، كه گيرنده 5_HT4 نه تنها در مغز بلكه در قلب و معده و روده نيز وجود دارد و آنها نگران هستند كه اين آگونيست‌ها يا مشابه‌ها در اين ارگان‌ها تاثيرات ناخواسته و نابجايي داشته باشد و به همين دليل تحقيقات گسترده‌تري براي بررسي تاثير اين داروي جديد بر روي انسان لازم است.