ra4-3914

زندگی شاد می تواند روی طول عمر شما تاثیر بسزایی بگذارد و بر سلامتی شما تاثیرگذار باشد اگر می خواهید در سلامت کامل عمرتان را سپری کنید پیشنهاد ما دوری از استرس و افسردگی و گرایش به نشاط و شادی است

– فکر می کنید شاد زیستن به معنای عمر طولانی است؟ به نظر شکا افراد شاد بهار و زمستان های بیشتری به چشم می بینند؟ در طرف مقابل آیا افسردگی موجب کوتاه شدن طول عمر می شود؟

اگر بر این باور هستید که شادی کلید زندگی دراز و سلامت است در اشتباه بزرگی به سر می برید.هر چند مطالعات پیشین دانشمندان از رابطه مستقیم بین شادی و طول عمر حکایت داشتند؛ آخرین یافته های به دست آمده در این حوزه در نقطه مقابل این گزاره قرار دارد. بر این اساس، اینکه بخواهیم میان شادی و استرس با طول عمر رابطه ای علت و معلولی قائل شویم تنها و تنها یک سوء برداشت است.

آخرین یافته های به دست آمده از تحقیقی در دانشگاه آکسفورد، هر گونه تأثیرمستقیم شادی و ناراحتی بر نرخ مرگ و میر انکار می کند. هر چند نمی توان انکار کرد، شرایط روحی و روانی جسم ما در برابر برخی بیماری ها آسیب پذیر می کند؛ اما این موضوع به معنای افزایش احتمال مرگ زودرس در انسان های افسرده نیست. در واقع، این تبعات ناشی از افسردگی و استرس کانند سیگار کشیدن است که ممکن است بر کوتاهی و بلندی طول عمر ما اثر گذار باشد.

به طور کلی، آنچه بیش از هر چیز دیگری شرایط جسمانی را تعیین می کند و احتمال مرگ زودرس را افزایش یا کاهش می دهد سلامت جسمانی و بهره مندی از خدمات درمانی است. پس بهتر است این باور معمول که استرس و ناراحتی می تواند موجب از عمر شما کم کند کنار بگذارید و بر عوامل مهم تری مثل: سیگار کشیدن، تغذیه ناسالم و چاقی تمرکز کنید.

منبع