angina_pectoris

آنژين صدري به علت بیماری عروق کرونر  است که مسدود شدن عروق  کرونر عامل اصلی آن است. اسپاسم عروق کرونر، به ویژه  ناشی از استفاده از کوکائین است.یک حمله آنژین صدری تنها چند دقیقه طول می کشد،  درد قفسه سینه در هنگام  حمله قلبی  نیاز به  پزشک دارد

آنژين صدري بر اثر تصلب شراين پا آترو اسكلروزيس ايجاد مي شود و شروع اين پيامد به طور معمول از دوران كودكي بوده كه هر كس ممكن است درجاتي از اين حالت را در سنين ميانسالي داشته باشد اما برخي عوامل مي توانند روند پيشرفت آن را تسريع نمايند.
آنژين صدري احساس درد و ناراحتي است كه به طور معمول در قفسه سينه يا پشت جناق سينه احساس مي شود و اين درد زماني آغاز مي شود كه خون رساني به عضله قلب كمتر از ميزان مورد نياز آن است و در نتيجه اكسيژن و مواد غذايي كافي به عضله قلب نمي رسد.
احساس درد و ناراحتي اغلب در حين فعاليت يا هيجانات روحي، يعني زماني كه ضربان قلب و فشار خون افزايش مي يابد و عضله قلب نياز به اكسيژن بيشتري دارد عارض مي شود.
دردهاي آنژين صدري به طور معمول چند دقيقه (يك تا پنج دقيقه) طول كشيده، ممكن است به صورت احساس سنگيني ، فشار و يا سوزش بيان شود و محل آن به طور معمول در پشت جناغ است و گاهي به دست ها، گردن، پشت و يا فك تحتاني نيز انتشار پيدا مي كند و پاره اي از اوقات ممكن است باعث احساس خواب رفتگي در شانه ، بازو، مچ شود.
به طور معمول پزشك قادر است با توضيحاتي كه فرد راجع به ناراحتي خود مي دهد آنژين صدري را تشخيص دهد در اين موارد ممكن است معاينه قلبي و يا حتي نوار قلب كه در حالت استراحت گرفته شده كاملا طبيعي باشد؛ در نتيجه پزشك ممكن است انجام تست و ورزش را به شما توصيه كند زيرا در حالت ورزش و فعاليت نياز  عضله قلب به اكسيژن افزايش پيدا مي كند و در صورتي كه تنگي در عروق كرونر وجود داشته باشد ممكن است تغييراتي در نوار قلبي فرد ايجاد شود.
يكي از روشهاي جديد بررسي عروق قلب به نام سي تي اسكن با تزريق ماده حاجب داخل رگ بيمار است كه به نام سي تي آنژيوگرافي است و گاهي ممكن است پزشكان براساس معاينات و آزمايش هاي انجام شده تصميم به انجام آنژيوگرافي عروق بگيرند.
استفاده از روشهاي تشخيصي براي اين بيماري بنا به صلاحديد و نظر پزشك انجام خواهد شد.
درمان با داروها به تجويز و صلاحديد پزشك و گاهي علي رغم مصرف انواع مختلف داروهاي ضد آنژين صدري با مقادير كافي، درد سينه و ناراحتي فرد ادامه پيدا مي كند كه پس از انجام آنژيوگرافي عروق كرونر تصميم هاي جدي در مورد انجام عمل جراحي پيوند عروق كرونر و يا آنژيوپلاستي عروق كرونر گرفته شود.

منبع-http://www.yjc.ir