گروهی از دانشمندان انگلیسی در تحقیقی که 40 سال بطول انجامید نشان دادند که قرص های ضد بارداری نه تنها خطر ابتلا به سرطان را افزایش نمی دهند، بلکه دربرخی مواقع نیز می توانند این خطر را کاهش دهند.
به گزارش دکتر سلام به نقل ازمهر، نتایج تحقیقات دانشمندان دانشگاه “آبدرین” با بررسی 46 هزار زن انگلیسی به مدت 40 سال نشان داد که قرص های ضد بارداری خطر ابتلا به سرطان را افزایش نمی دهند.

این آزمایش که نتایج آن به تازگی در مجله British Medical Journal منتشر شده است، از سال 1968 روی 46 هزار زن با متوسط سنی 29 سال در دو گروه مختلف آغاز شد. یک گروه از این زنان از قرص های دهانی جلوگیرنده بارداری مصرف کرده و گروه دوم هرگز از این فرص ها استفاده نکردند.

این محققان پس از 40 سال نتیجه گرفتند که این قرص خطر تومورها را تا حدود 12 درصد در گروه اول کاهش داده است.

باوجود این، در بین زنانی که از این قرص های جلوگیرنده به مدت بیش از 8 سال مصرف می کردند، خطر آماری توسعه سرطان دهانه رحم و سیستم عصبی مرکزی افزایش یافت.

از طرف دیگر در همین زنان خطر توسعه تومور تخمدان کاهش یافت.

در سال 2005 تحقیق دیگری که در استرالیا، کانادا و آمریکا انجام شد نشان داد که قرص های ضد بارداری خطر ابتلا به سرطان سینه را در زنان جوانی که از نظر ژنتیکی مستعد ابتلا به این سرطان هستند کاهش می دهد.