عضو شورای عالی داروخانه های ایران گفت: پایین بودن قیمت دارو در کشور، سلامت مردم را به مخاطره می اندازد.
دکتر رهبر مژدهی آذر در گفتگو با مهر، گفت: تمامی اقداماتی که در زمینه مسائل اقتصادی درمان در کشور صورت می گیرد، با در نظر گرفتن سرانه درمان است که این سرانه نیز نسبت به سایر کشورها، پایین است.

وی افزود: چون هزینه های سازمانهای بیمه گر با توجه به سرانه درمان هماهنگ می شود، این سازمانها نیز مجبورند قیمت دارو را در حالت مقبول نگه دارند. در حالی که پایین نگه داشتن قیمت دارو، علاوه بر اینکه به کیفیت دارو لطمه می زند، موجب عدم رشد اقتصادی شرکت های دارویی نیز می شود.

به گفته عضو شورای عالی داروخانه های ایران، پایین بودن قیمت دارو در کشور، به ماهیت سلامت مردم لطمه وارد می کند.

مژدهی آذر افزود: تلاش برای نگه داشتن قیمت دارو در نازلترین حد خود، شاید موجب رضایت مردم شود اما مخاطراتی به دنبال دارد که پیامد آن، متوجه سلامت جامعه خواهد بود.

وی خواهان حمایت بیشتر دولت از سازمانهای بیمه گر و بالا بردن توان مالی این سازمانها شد و گفت: دولت با نظارت جدی تر بر عملکرد سازمانهای بیمه گر، می تواند بر نحوه خدمات رسانی این سازمانها به مردم، اشراف بیشتری داشته باشد.