داروهاي توليد كشورمان چون كف استاندارد را دارد در حد ايده آل نيست اما واردات دارو هم به اين معني نيست كه كيفيت آنها بالاتر از توليدات داخلي است.

دكتر شهرياري عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: قيمت دارو در كشور به نسبت خيلي از كشورها پايين و از كيفيت مطلوب برخوردار نيست و شركت هاي توليدي نيز مواد اوليه خود را از كشورهاي بلوك شرق تهيه مي كنند كه به نظر مي آيد كيفيت لازم را ندارد.
وي گفت: كشورهاي آمريكا و اروپا مواد اوليه خود را از همين كشورهاي بلوك شرق تهيه مي كنند اما به علت آن كه يك سري فعل و انفعالات روي مواد اوليه انجام مي دهند كيفيت داروي توليدي را بالا مي برند و شايد به همين علت است كه هنوز كيفيت داروهاي توليد داخل ما مانند كشورهاي اروپايي نيست.
***240 ميليارد تومان به يارانه دارو اختصاص داده شده است
با وجود اختصاص 240 ميليارد تومان به يارانه دارو در كشور باز هم در زمينه دارو مشكلاتي داريم چرا كه اين مقدار كافي نيست و امكانات دولت هم محدود است.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در ادامه گفت: با هزينه هاي كمي كه در خصوص توليد دارو صرف مي كنيم نمي توان انتظار استاندارد بالايي را در زمينه توليد آن داشت و به دليل ارزان بودن دارو قاچاق به خارج از كشور نيز زياد انجام مي شود و داروهاي وارداتي بيماران صعب العلاج و بيماري هاي خاص نيز به كشورهاي ديگر قاچاق مي شود كه اين خود معضل بزرگي در زمينه دارو است.
شهرياري ادامه داد: وقتي با داروسازان نيز در اين زمينه صحبت مي كنيم اختلاف نظر بسيار است البته مدعي پيشرفت تكنولوژي در زمينه دارو نيستم اما با معضلاتي چون پايين بودن كيفيت مواد اوليه و شايد ضعف در تكنولوژي مواجه هستيم چرا كه كشورهاي اروپايي و آمريكايي با همين مواد اوليه بهترين توليد را دارند و كيفيت داروها از حد استاندارد بالايي برخوردار است.