darman

در مطالب قبلی در مورد سلول های بنیادی به طور مفصل صحبت کردیم. در این مطلب قصد داریم به یکی از کاربرد های این سلول ها در درمان پزشکی بپردازیم ، سلول های بنیادی در درمان آسیب نخاعی نقش مهمی دارند و می توانند به رشد مجدد طناب نخاعی کمک کنند.

موشهائی که طناب نخاعی آنها در آزمایشگاه قطع شده بود، با استفاده از سلولهای بنیادی که از جنین موش گرفته شده بود با این روش تحت درمان قرار گرفتند و توانستند دوباره پاهای خود را حرکت دهند. راز این شیوه استفاده از سلولهای بنیادی مناسب و تحریک صحیح آنهاست. درمان پیوندی با استفاده از زیر مجموعه  ای از سلولهای بنیادی عصبی و عوامل «نروتروفیک» به بهبود آسیب طناب نخاعی در انسان کمک می کند. براساس اعلام مؤسسه ملی اختلالات عصب شناختی آمریکا هر ساله 250 هزار تن در این کشور در اثرعفونت یا حادثه دچار آسیب طناب نخاعی می شوند که سالیانه 4 میلیارد دلار هزینه بر این کشور تحمیل می کند. این محققان، سلولهای خاصی که نوعی سلول بنیادی است و به رشد سلولهای عصبی کمک می کنداز جنین موش استخراج کردند.سپس این سلول ها را از طریق مهندسی ژنتیک دستکاری کردند تاترکیبی به نام فاکتور رشد تولید کند. این سلول طوری طراحی شده بود که سلول های بنیادی عصبی نارس را به نوع بالغ تبدیل کند. دو سوم موشهای مورد مطالعه در این تحقیق، توانائی حرکت دادن پاهای عقبی خود را تا حدودی به دست آوردند.