287903-Frito_Lay_touts_All_Natural_ingredients_Facebook_URL_on_snack_bags

متاسفانه علیرغم توصیه های مکرر متخصصین تغذیه و تذکرهیا زیاد آنان برای عدم مصرف چیپس و پفک از هم تبلیغات مکرر اینگونه تنقلات مضر مشاهده می شود و موجب ترغیب میل اطفال به خوردن آن ها و تهدید سلامتی آنان خواهد شد

صدا و سیما به خاطر تامین منابع مالی تبلیغاتی به ضرر سلامت مردم انجام می دهد. این در حالی است که تبلیغات موادی که به سلامت مردم ضرر برساند، جریمه دارد و در این خصوص در قانون برنامه پنجم نیز صحبت به میان آمده است، وزارت بهداشت و درمان می تواند در این زمینه مدعی شده و غرامت و مالیات بگیرد؛ در حال حاضر صدا و سیما به خاطر تامین منابع مالی، تبلیغات به ضرر سلامت مردم انجام می دهد.
محمد نفر-کارشناس حقوق نوشت: بسیاری از کارشناسان تغذیه می گویند مصرف غذاهایی همانند چیپس و پفک دارای اثرات جبران ناپذیری است و این در حالی است که صداوسیما به تبلیغات دست زده و سلامت مردم را به بازی گرفته است. تبلیغ کالاهای مضر در رادیو و تلویزیون براساس ماده37 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه تبلیغات سازمان صداوسیما ممنوع است اما این قانون در بسیاری از موارد نادیده گرفته شده است. در حال حاضر صداوسیما به عنوان رسانه ملی و همه گیر، اجرای یکی از مهم ترین مفاد قانون برنامه پنجم را به تعویق انداخته است.

بر مبنای ماده37 قانون برنامه پنجم توسعه، تبلیغ خدمات و کالاهای تهدید کننده سلامت که مصادیق آن توسط کارگروه موضوع بند الف این ماده تعیین و اعلام می شود از سوی تمام رسانه ها ممنوع است ولی صدا و سیما از این قانون چشم پوشی کرده و نمی خواهد به آن توجه کند و سلامت مردم را در راستای تبلیغات مواد غذایی نامناسب به خطر می اندازد. در واقع صدا و سیما از توصیه های پزشکی غافل مانده و به خاطر مقداری سود بیشتر سلامت مردم را نادیده گرفته است.

صدا و سیما به خاطر تامین منابع مالی تبلیغاتی به ضرر سلامت مردم انجام می دهد. این در حالی است که تبلیغات موادی که به سلامت مردم ضرر برساند، جریمه دارد و در این خصوص در قانون برنامه پنجم نیز صحبت به میان آمده است، وزارت بهداشت و درمان می تواند در این زمینه مدعی شده و غرامت و مالیات بگیرد؛ در حال حاضر صدا و سیما به خاطر تامین منابع مالی، تبلیغات به ضرر سلامت مردم انجام می دهد.

پیگرد تبلیغات کالاهای غذایی که برای سلامت مردم ضرر دارد

در قانون پیش بینی شده که از کسانی که تبلیغات کالاهای غذایی که برای سلامت مردم ضرر دارد، انجام می دهند می توان مالیات گرفت و این امر خلاف بوده و پیگرد دارد. این سازمان با تبلیغات چیپس و پفک در واقع زحمات فرهنگ سازی های صورت گرفته در مدارس و توسط سایر نهادها را هدر می دهد. البته شاید بتوان گفت تبلیغات در این راستا کاهش یافته ولی باز هم شاهد چنین تبلیغاتی که به سلامت مردم ضرر می رساند هستیم. باید در نظر داشت زمانی که در صدا و سیما به عنوان رسانه ملی تبلیغات مواد غذایی که برای سلامت مردم ضرر دارد صورت می گیرد خود به خود تمایل مردم به استفاده از آن بالا می رود.

ضمانت اجرایی ممنوعیت تبلیغ کالاهای مضر مشخص است

ضمانت اجرایی ممنوعیت تبلیغ کالاهای مضر مشخص است ولی با وجود ضمانت اجرایی مشخص شده و جریمه های سنگین تبلیغ این محصولات روزانه شاهد سیل عظیمی از این دست تبلیغات هستیم. در قانون اساسی، فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت تدوین شده و از این پس سازمان هایی مانند صدا و سیما، براساس قانون و ابلاغیه مربوطه موظف هستند برای جلوگیری از تبلیغات این گونه کالاها مانند پفک، چیپس و غذاهای آماده (فست فود) برنامه ریزی کنند.

تبلیغات پرزرق و برق و به خطر افتادن سلامت کودکان

در حالی که تبلیغات پر زرق و برق و جذاب برای محصولات و کالاهای نامناسب و مضر مانند چیپس، پفک، نوشابه و کالباس و سوسیس، کودکان را به مصرف این کالاهای ترغیب می کند و مشکلات جسمی فراوانی را برای آنها از جمله سرطان روده رقم می زند، اما در این میان کسی پاسخگو نیست. امید است در آینده نزدیک کسی جوابگو باشد و با الگوبرداری از کشورهای پیشرفته، دیگر تبلیغات مواد غذایی نامناسب را در صدا و سیما شاهد نباشیم.

روزنامه فرصت امروز