5690b360c5381

اگر می خواهید به تقویت عضلات پای خود بپردازید و مایلید به عضله سازی بیشتر در ران و باسن بپردازید پیشنهادات مفید ما را در این زمینه مطالعه کنید تا نتیجه بهتری کسب کنید با تغییر در سبک زندگی و فعالیت جسمانی خود این امر امکانپذیر خواهدبود

یک مطالعه 10 ساله بریتانیایی، چنین نتیجه گرفت که توان پا، پیوندی قوی با سالخوردگی سالم مغز دارد. به علاوه، تیم کینگز کالج لندن گفت که یافته‌ها نشان می‌دهند بیشتر راه رفتن جهت افزایش سرعت و قدرت پا به تنها می‌تواند عملکرد مغز را در طول افزایش سن، پایدار نگه دارد.

 این مطالعه شامل 324 دوقلوی زن سالم 43 تا 73 ساله در انگلستان بود. تفکر، یادگیری و حافظه آنها در اول و آخر مطالعه مورد آزمایش قرار گرفت.

محققان دریافتند که توان پا بیشتر از هر عامل دیگری از سبک زندگی که در مطالعه بررسی شد، با سلامت مغز در ارتباط است. به طور کل، در بین دوقلو، آن کسی که توان پای بیشتری در آغاز مطالعه داشت، توان ذهنی‌اش را بیشتر از دیگری حفظ کرد و نسبت به او تغییرات مغزی مربوط به سالخوردگی کمتری داشت.

مؤلف راهبر مطالعه، کلیر استیوز، سخنران ارشد تحقیق بر دوقلوها، در یک نشست خبری گفت: «همه می‌خواهند بدانند که چه‌طور می‌شود مغز را در حین سالخوردگی سالم نگه داشت. دوقلوهای همسان، مقایسه مفیدی را فراهم می‌کنند چرا که ژنتیک و شرایط ابتدایی زندگی در آنها یکسان است.

اینکه چنین تغییراتی را در ساختار مغز و شناخت دوقلوهای همسانی می‌بینیم که 10 سال پیش، قدرت پاهای‌شان تفاوت داشت، بسیار عجیب است. این نشان می‌دهد که تغییرات ساده در سبک زندگی جهت افزایش فعالیت جسمانی ممکن است به سالم نگه داشتن مغز و بدن ما کمک کند.»