6589+
 مشکلات زناشویی در همه زندگی های مشترک ممکن است به وجود آید و بهتر است در مراحل اولیه مانع آن شویم می خواهیم به زوجینی که احساس می کنند از لحاظ احساسی در زندگی مشترکشان به مشکل برخورده اند کمک کنیم

، گاهی اوقات زندگی عاطفی افراد با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شود و مشکلات تا حدی افزایش می‌یابند که ادامه‌ دادن زندگی مشترک را غیرقابل تحمل و دشوار می‌کند. قبل از به هم ریختن اوضاع نشانه‌هایی وجود دارد که به شما هشدار می‌دهد رابطه عاطفیتان در خطر است، پس چه بهتر است این نشانه‌ها را بشناسید و از ادامه یافتن آن‌ها جلوگیری کنید. در اینجا به برخی از این نشانه‌ها اشاره می‌کنیم:
1-مشاجره‌ها و درگیری‌های شما شامل انتقادهای تند و تحقیرآمیز می‌شود.
2-اعتماد و اطمینان بین شما کاملا از بین رفته است و دیگری نیازی به تظار در این مورد نمی‌بینید.
3-برخوردهای احساسی و عاطفی شما به حداقل می‌رسد و تماس‌های جسمی بین شما به شدت کاهش می‌یابد.
4-صحبت‌ها، ارتباط و رابطه شما بیشتر اوقات به خشونت یکی از طرفین کشیده می‌شود.
5-هیچ نوع احساسی از جمله ابراز خشم، گریه، خنده و ناراحتی نسبت به یکدیگر نشان نمی‌دهید، به قولی نسبت به هم بی‌تفاوت می‌شوید.
6-زمانی که شریک شما برای هر کاری وقت دارد به جزء گذراندن زمان با شما، به طوری خود را بیشتر درگیر کارهای بیرون از خانه می‌کند.
7-زمانی که دیگر مثل سابق نسبت به یکدیگر علاقه نشان نمی‌دهید و نسبت به کارها و فعالی‌های روزانه یکدیگر کنجکاوی و علاقه نشان نمی‌دهید.
8-دیگر مثل گذشته احساس همدردی، یکدلی و همدردی ندارید، به شکلی که دغدغه‌ها و مشکلاتتان جنبه فردی و شخصی پیدا می‌کند.
9-در آخر با وجود اینکه همه یا برخی از 8 مورد قبل را در رابطه‌تان احساس می‌کنید، اما تلاشی برای برطرف کردن و یا کاهش آن‌ها از خود نشان نمی‌دهید یا به بیان دیگر، انگیزه‌ای برای پایان دادن به این اوضاع در خود احساس نمی‌کنید.