FA_Fig1(1)

آنژیوگرافی فلورسئین برای ارزیابی اهمیت بالینی ادم ماکولا، تعیین عدم خون رسانی مویرگی ماکولا و شناسایی پیدایش عروق جدید در لایه مشیمیه ناشی از دژنراسیون وابسته به سن در ماکولا مورد استفاده قرار می گیرد. این یک پروسجر تهاجمی است که در آن از تزریقی رنگ فلورسئین استفاده می شود این رنگ معمولا در وریدهای قبل از ساعد تزریق می گردد. پس از 15-10 ثانیه این رنگ در عروق شبکیه قابل رویت خواهد بود. پس از 10 دقیقه یکسری عکس های سیاه و سفید از عروق شبکیه تهیه می شود. بعضی از بیماران ممکن است پس از تزریق یک رنگ طلایی در پوست خود مشاهده کنند همچنین ممکن است رنگ ادرار زرد پررنگ یا نارنجی شود.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد