artroz

آرتروز در مهره هاي گردني شايع است . در حقيقت اين تغييرات تا حدودي در تمام افراد بالاي 50 سال ديده مي شود . ممكن است آرتروز ، در حالي كه در راديوگرافي كاملا پيشرفته نشان مي دهد ، هيچگونه علامت باليني ايجاد نكند و بالعكس در مراحل اوليه كه راديوگرافي منفي است ، علامت دار باشد .

موارد زیر را به دقت ۴۰ تا ۱۲۰روز انجام دهید تا به درمان برسید:

الف)روغن بادام تلخ روزی ۲ مرتبه روی گردن بمالید.هر بار ۱۵ دقیقه

صبر کنیدتا روغن جذب شود سپس لباس بپوشید.

ب)۱۴ روز بعد از روغن مالی بادکش کتف را شروع کنید.یک شب در

میان ۲۱ مرحله انجام دهید.

ج)میل باستانی ۴۰ تا ۷۰ حرکت در روز