dia3narrowen

در عیوب انکساری، کوتاهی یا کشیدگی کره چشم مانع از تمرکز شعاع های نور بر روی شبکیه می شود و به همین دلیل کاهش دید بوجود می آید. تیرگی دید ناشی از عیوب انکساری را می توان با استفاده از عینک و لنزهای تماسی اصلاح نمود. عینک یا لنز تماس مناسب با توجه به میزان انکسار تعیین می ش.ود. در افتالمولوژی انکساری انواع مختلف عدسی ها در مقابل چشم بیمار قرار داده می شوند تا عدسی که دید را به بهترین وجهی اصلاح می کند، تعیین می گردد.
عمق کره چشم در تعیین عیوب انکساری اهمیت دارد به بیمارانی که تصویر بینایی آنها دقیقا روی لکه زرد شکبیه تشکیل می شود و نیاز به عینک یا لنز تماسی ندارند، emmetropia (چشم سالم از نظر نوری) گفته می شود. در افرادی که کره چشم آنها عمق بیشتری دارد تصویر بینایی در جلوی شبکیه تشکیل می شود این افراد نزدیک بین (myopia) هستند، افراد نزدیک بین یا میوپیک، در دید دور دچار مشکل می شوند. وقتی که گودی (عمق) کره چشم کمتر باشد تصویر در پشت شبکیه تشکیل می گردد این افراد دوربین (Huperopia) هستند. افراد دوربین دور را خوب می بینند اما برای دیدن فواصل نزدیک دچار تیرگی دید می شوند.
یکی دیگر از علل اصلی عیوب انکساری آستیگماتیسم است. آستیگماتیسم بی نظمی در انحنای قرنیه می باشد. از آنجا که این عیب موجب اختلال در تصویر تشکیل شده می شود می تواند دقت بینایی را هم در دید نزدیک و هم در دید دور مختل نماید. برای استفاده از عینک باید از عدسی اصلاح کننده استوانه ای استفاده شود برای این بیماران استفاده از لنزهای تماسی سخت یا نرم مفید است.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد