456786

 آلودگی صوتی می تواند مهمترین عامل برای کاهش شنوایی تدریجی در افراد مختلف باشد آلودگی هوا نیز در این زمینه نقش دارد بهتر است در ساعات اوج ترافیک و شلوغی مراقب شنوایی تان نیز باشید و از محل های پرسر و صدا دوری کنید

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: در ترافیک های شهری زمانی که شدت صدا از ۱۰۰ دسیبل بالاتر باشد و با آلاینده های شیمیایی هوا همراه شود اثر مخربی بر سیستم شنوایی افراد می گذارد.

دکتر اکرم پوربخت با اشاره به برگزاری پانزدهمین کنگره سراسری شنوایی شناسی ایران(۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت ۹۵)، گفت: منواکسید کربن یکی از آلاینده های هواست که به تنهایی اثر مخربی بر سیستم شنوایی ندارد ولی وقتی با آلودگی صوتی ترکیب می شود اثر مخربی بر سیستم شنوایی افراد در معرض از جمله پلیس های راهنمایی رانندگی که بیشتر در مکانهای پر ترافیک هستند می گذارد .

وی عنوان کرد: شدت صدا در مکانهای پر سر صدا اگر بالای ۱۰۰ دسیبل باشد خود به تنهایی باعث آسیب بر سیستم شنوایی می شود ولی اگر این آلودگی صوتی در کنار آلودگی هوا قرار گیرد اثر تقویت کننده ای بر روی هم می گذارند که شدت مخرب بودنش بر سیستم شنوایی بیشتر خواهد بود و این تحقیق در دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام و ثابت شده است .

پوربخت اظهار داشت: مشکلاتی که بر سیستم شنوایی فرد وارد شده باعث آسیب سلول های مویی شنوایی که در واقع گیرنده اصلی صدا هستند می شود و اگر شدت بسیار زیاد باشد می تواند عصب شنوایی و مراکز عصبی بالاتر را نیز درگیر کرده وباعث کم شنوایی فرد می گردد .

وی گفت: مشکل دیگری که باید در سیستم بهداشتی به آن توجه شود این است که علائم آلودگی هوا خیلی سریع بروز می کند مانند سرفه و اشک ریزش ولی در مورد آلودگی صوتی علائم حاد نیست و به تدریج و در طی سالیان باعث کم شنوایی در فرد می شود.

مدیر گروه شنوایی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، عنوان کرد: هر بار که صدای شدیدی به گوش وارد می شود یک کم شنوایی خفیف در گوش ایجاد می شود اما چنانچه آسیب های موقتی ادامه یابد به مرور زمان بر روی هم تجمیع پیدا کرده و در نهایت باعث کم شنوایی دایم می گردد. بنابراین اهمیت دارد که به موقع مداخلات شنوایی شناسانه انجام پذیرد.

وی راهکارهای مناسب را شامل استفاده از محافظ های شنوایی، پایش وضعیت شنوایی و آموزش راهکارهای پیشگیری از کم شنوایی مانند چرخش محل خدمت افراد در معرض دانست و گفت: بهتر است افرادی مانند پلیس های راهنمایی رانندگی محل خدمت و شیفت کاریشان را از مکان های پرسر و صدا به مکان های کم سر و صدا تغییر دهند زیرا سیستم شنوایی که در معرض صدای شدید قرار دارد اگر در یک مدت زمانی از آن محیط دور شود خود می تواند بهبود پیدا کند که این امر در دراز مدت باعث به تعویق افتادن عارضه کم شنوایی می شود.