220px-Prosthetic_right_eye

بیماران برای گذاشتن برداشتن و مراقبت از پروتز چشمی نیاز به آموزش دارد. قبل از گذاشتن و برداشتن پروتز چشمی شستشوی دستها اهمیت دارد. برای انجام این کار معمولا فقط انگشتان کافی هستند اما در صورتی که در انجام کار بطور دستی مشکلی وجود داشته باشد استفاده از کاپ ساکشن لازم است. برای اجتناب از گم شدن پروتز اقدامات  احتیاطی همچون انداختن حوله تمیز در زیر دست ضروری هستند.
در هنگام آموزش بیمار یا اعضاء خانواده به منظور بررسی سطح درک و توانایی انجام پروسجر توسط آنها لازم است بازگویی پروسجر از آنان خواسته شود.
قبل از گذاشتن پروسجر، ابتدا لازم است که بیمار قسمتهای داخلی، خارجی، فوقانی و تحتانی پروتز را با استفاده از علائم و مشخصات معین شناسایی کند بعنوان مثال رنگ قرمز مربوط به گوشه داخلی پروتز چشم می باشد. افرادی که کاهش دید دارند باید از روشهای دیگری برای شناسایی مشخصات استفاده کنند بعنوان مثال برجستگی ها و فررفتگی های روی پروتز کاربرد خوبی دارند. ابتدا پلک فوقانی به اندازه کافی بالا کشیده می شود تا فضای خالی ایجاد گردد سپس پروتز در قسمت زیر و پشت پلک بالا قرار داده می شود. برای کمک به جا انداختن پروتز و قرار گرفتن لبه تحتانی آن در لبه پلک پایین سعی می شود که پلک تحتانی هم به طرف پایین کشیده شود. سپس پلک پایین از نظر درستی وضعیت کنترل می گردد.
برای خارج کردن پروتز بیمار یک دست خود را روی گونه به صورت گودی درآورده تا پروتز را با آن بگیرد و انگشت اشاره دست آزاد را روی قسمت میانی پلک پایین قرار می دهد سپس به طرف بالا فشار می دهد. فشار دادن پروتز به طرف بالا موجب نزدیک شدن لبه پروتز به لبه پلک پایین می شود. با فشار دادن انگشتان در جهت پایین و خارج پروتز در کف دست گود شده می افتد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد