230px-Dilated_pupils_2006

هدف اصلی از تجویز داروهای میدریاتیک و سیکلوپلژیک، گشاد کردن مردمک است این دو دسته دارویی عملکردهای متفاوتی دارند اما در ترکیب با یکدیگر جهت اتصاع کامل مردمک به کار می روند اتساع مردمک برای جراحی و معاینه ته چشم، به چشم پزشک اجازه می دهد که از ساختمانهای داخلی چشم دید بهتری داشته باشد. داروهای میدریاتیک اثرات سمپاتیکی آدرنرژیک دارند و سبب شل شدن عضله مژگانی می شوند. همین باعث گشادی مردمک می گردد. اما این اثر سمپاتیکی به تنهایی برای ایجاد میدریاز کامل کافی نیست زیرا طول مدت آن کوتاه است. تاباندن نور قوی به چشم در حین معاینات چشمی سبب تنگی مردمک می شود.
عوامل سیکلوپلژیک برای فلج کردن اسفنکتر عنبیه تجویز می شوند. اثرات موقتی میدریاتیک ها ر بینایی فرد از جمله احساس درخشش نور و عدم توانایی تمرکز به بیمار آموزش داده می شود. بیماران ممکنست توانایی خواندن نداشته باشند و به همین دلیل نباید رانندگی کنند. اثر عوامل میدریاتیک و سیکلوپلژیک مختلف ممکنست از 3 ساعت تا چند روز طول بکشد. به بیماران توصیه می گردد که عینک آفتابی به چشم بزنند و در صورت نیاز یک فرد بزرگسال در منزل مسئولیت آنها را به عهده بگیرد.
میدریاتیک و سیکلوپلژیک بر سیستم مرکزی اثر می گذارند. این اثر در کودکان و سالمندان شدیدتر است. بنابراین چنین بیمارانی باید بدقت از نظر نشانه های افزایش فشار خون، تاکیکاردی، خواب آلودگی، عدم تعادل، گیجی، اختلال جهت یابی، تکلم نامناسب و توهم. تحت کنترل قرار بگیرند. در بیماران با زاویه باریک یا اطاقک قدامی سطحی و در بیماران مصرف کننده داروهای MAO (مهار کننده منوآمینو اکسیداز) یا ضد افسردگی های سه
حلقه ای استفاده از این داروها ممنوع است.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد