eye-vein-inclusion

انسداد یک شریان یا ورید در شبکیه چشم می تواند سبب کاهش بینایی شود. علت انسداد ممکن است آترواسکلروز، بیاری دریچه ای قلب، رکود خون وریدی، هیپرتانسیون یا افزایش غلظت خون باشد.
انسداد ورید مرکزی شبکیه
ته چشم بوسیله شریان و ورید مرکزی شبکیه خون رسانی می شود. بیمارانی که دچار انسداد ورید مرکزی شبکیه می شوند کاهش دقت بینایی را تجربه می کنند. این کاهش دقت ممکن است از تیرگی خفیف دید تا دید محدود به حرکات دست متغیر باشد. در افتالموسکوپی مستقیم شبکیه، تورم صفحه بینایی، اتساع و کشیدگی وریدها، خونریزی شبکیه، نقطه های پنبه ای- پشمی و ظاهر خون رنگ شبکیه، قابل رویت و مشاهده می باشد. هر چه میزان دقت بینایی بیشتر باشد پیش آگهی عمومی نیز بهتر است.
در آنژیوگرافی فلورسئین ممکن است مناطق وسیعی از شبکیه دچار انسداد مویرگی شده باشند. بیمار باید تا چندین ماه از نظر علائم و نشانه های تشکیل عروق جدید گلوکوم ناشی از آن بدقت تحت کنترل قرار بگیرد. برای درمان عروق تازه تشکیل شده غیر طبیعی، ممکن است از انعقاد نوری شبکیه، بوسیله لیزر استفاده شود. تشکیل عروق جدید در عنبیه ممکن است موجب گلوکوم شود که در این صورت کنترل آن دشوار خواهد بود.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد