img1

بیماران ممکنست از کاهش شنوایی، احساس پری در گوش و یا حص احتقان و احتمالا صداهای پوپ یا تیک که ناشی از تلاش برای باز کردن لوله استاش می باشد، شکایت کنند. پرده صماخ در اتوسکوپی مبهم به نظر می رسد و حبابهای هوا در گوش میانی رؤیت می شوند. معمولا در ادیوگرام، کاهش شنوایی هدایتی کشف می شود.

درمان
اوتیت میانی سروزی نیاز به درمان ندارد مگر اینکه عفونت وجود داشته باشد (اوتیت میانی حاد). اگر همراه با افوزیون گوش میانی، کاهش شنوایی نیز وجود داشته باشد ممکنست انجام میرنگوتومی و گذاشتن لوله تهویه ای لازم شود. گاهی اوقات تجویز دوزهای کم کورتیکوستروئیدها، ادم لوله استاش را که ناشی از ترومای فشاری است، کاهش می دهد. عوامل ضد احتقان تاثیر چندانی ندارند. باید بیماران را تشویق نمود که با انجام مانور والسالوا و با اعمال نیرو، لوله استاش را باز کنند و فشار داخل نازوفارنکس را بالا ببرند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد