mmer006

نورنیت دهلیزی اختلال عصب دهلیزی است که با سرگیجه شدید اما شنوایی طبیعی مشخص می شود. علل آن ممکنست ویروسها، بیماریهای عروقی و دمیلینیزاسیون و سموم باشند. اکثر بیماران قبلا سابقه عفونت گوش حلق یا بینی را داشته اند.
شروع بیماری به صورت نگاهانی و با سرگیجه شدید است غالبا تهوع و استفراغ هم وجود دارد اما کاهش شنوایی یا وز وز گوش وجود ندارد. اولین حمله معمولا شدید است اما حملات بعدی شدت کمتری دارند بدون درمان پس از چند هفته تا یک ماه بهبودی خودبخودی حاصل می شود. شکل مزمن بیماری که شیوع کمتری دارد ممکنست از چند ماه تا چند سال دوام داشته باشد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد