481005212_XS

درمان انتخابی برداشتن تومور آکوستیک از طریق جراحی است زیرا این تومورها به اشعه یا شیمی درمانی جواب نمی دهند. از آنجا که درمان تومورهای آکوستیک باید از چند خصوصیت ویژه برخوردار باشد لذا یک روش درمانی چند جانبه با همکاری متخصص اعصاب گوش و متخصص جراحی اعصاب مورد نیاز می باشد. هدف از جراحی برداشتن تومور توام با حفظ عملکرد عصب صورتی است. اکثر تومورهای عصب شماره VIII آسیب وارد می کنند بنابراین حتی قبل از جراحی نیز ممکنست اختلال شنوایی وجود داشته باشد در این بیماران جراحی با استفاده از روش لابیرنتی انجام شده و مکانیسم شنوایی زایل می گردد. اگر شنوایی قبل از جراحی خوب باشد از روش جراحی دیگری از تزریق لب پس سری یا حفره میانی جمجمه برای خارج کردن تومور استفاده می شود و در حین عمل نیز احتیاط لازم بعمل می آید تا به عصب VIII صدمه ای وارد نشود و شنوایی حفظ شود.
عوارض جراحی برای نورومای آکوستیک عبارتند از: فلج عصب صورتی، نشت مایع مغزی- نخاعی، مننژیت و ادم مغزی. مرگ و میر ناشی از جراحی نورومای آکوستیک بسیار نادر است.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد