psy

مایه تحقیق در روان شناسی رفتار است. زیرا رفتار امری محسوس و مشهود است. به این جهت روان شناسان به موضوع هایی مانند یادگیری، هیجان، هوش، وراثت و محیط، تفاوتهای فردی، رفتارهای گروهی، تاثیر ویژگیهای بدنی در رفتار علاقه نشان می دهند و می کوشند علت بروز چنین رفتارهایی را روشن نمایند. رفتار نه تنها به آنچه انجام می دهیم، بلکه به آنچه می اندیشیم نیز اطلاق می شود. یعنی احساس و اندیشه، واکنشها و پاسخهای بدنی و روانی ما را شامل می شود. روان شناسی علاوه بر رفتارهای طبیعی به بحث و بررسی در چگونگی رفتارهای نابهنجار یا غیرطبیعی نیز می پردازد.
این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که روان شناسی تنها خود را به رفتار آدمی محدود نمی سازد، بلکه رفتار عموم جانوران را نیز بررسی می کند و چه بسا تحقیق در رفتار بی پیرایه و بی قید و شرط جانوران پست روشنگر زمینه های رفتار آدمی است.
جانوران پست اغلب موضوع بسیار خوبی برای پژوهشهای روان شناسی به شمار می آیند، به ویژه آنکه وقتی مجاز نیستیم که برخی از پژوهشهای روان شناسی را با افراد آدمی انجام دهیم. برای نمونه، برداشتن بخشی از مغز جانوران و تاثیری که در یادآوری و فراموشی یا یادگیری آنان به جا می گذارد نشان می دهد که آن قسمت از مغز آدمی ممکن است دارای چه توان و استعدادی باشد. سنجش رفتار طبیعی و بی تکلف در جانوران دقیق تر، آسان تر و کم هزینه تر از سنجش رفتار آدمیان است.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد