Psych_head

در نیمه دوم قرن نوزدهم پیشرفت دانشهای فیزیک و فیزیولوژی زمینه را برای علمی شدن روان شناسی فراهم نمود. به ویژه وبر (1795-1878) فیزیولوژیست نامور آلمانی، ضمن طرح قانونهای مختلف درباره احساس یا ادراک حسی عقیده داشت برای آنکه اختلاف دو محرک محسوس گردد لازم است به یکی از محرکها حداقل معینی افزوده شود. این حداقل اختلافات محسوس را آستانه اختلافی نامیده اند. فخنر (1801-1887) دانشمند و فیزیکدان آلمانی نیز با توجه به قانونهای وبر موفق به اندازه گیری شدت احساس گردید. این دانشمندان به طور غیرمستقیم به فراهم آوردن زمینه روان شناسی علمی و پیشرفت آن کمکهای شایانی نمودند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد