intro-psych-378x225_0

یکی دیگر از عارضه های عقب ماندگی هوشی نوعی بیماری به نام کرتینیسم است. هنگامی که تراوش غده تیروئید پیش از بلوغ کاهش یابد رشد طولی استخوانها متوقف می شود اما استخوانها از لحاظ عرضی رشد پیدا می کنند و کودک به نوعی چاقی غیرعادی دچار می گردد لبها کلفت، زبان برآمده، موها زبر، پوست خشک و خشن و شکم برآمده می شود. راه رفتن سخن گفتن و رویش دندانهایش به تاخیر می افتد. رشد بدنی و روانی او مختل می گردد. آثار کم هوشی و عقب ماندگی در او پدیدار می شود و به ویژه فردی کودن بار می آید. این اختلالها را به طول کلی کرتینیسم می نامند اما  اگر علت بیماری به موقع تشخیص داده شود عوارض کم هوشی و کودنی بر اثر تزریق تیروکسین از بین می رود و کودک به حال عادی باز می گردد.
تا اینجا فقط به شرح چند نمونه از عقب ماندگان هوشی پرداختیم. البته هقب ماندگان دیگری نیز وجود دارند که جای بحث آنها در اینجا نیست و به همین حد بسنده می کنیم.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد