brain

هیپوتالاموس که در زیر تالاموس قرار دارد کانون مهمی است که فعالیتهای حساسی را به عهده دارد. بخشهایی از آن در احساس گرسنگی، تشنگی و فعالیتهای جنسی دخالت دارند و بخشهای دیگری از آن در ایجاد انگیزش و هیجان موثرند. آزمایشهای مختلف نشان داده اند که هیپوتالاموس دارای دو نقض متضاد برانگیزنده و بازدارنده است. ایجاد زخم یا هر گونه اختلال در بروز از بخشهای آن سبب زیاده روی در خوردن غذا می شود. در صورتی که همین عمل در بخشهای دیگر موجب بی میلی به غذا می گردد. در مورد انگیزه جنسی و خواب نیز چنین پدیده ای مشاهده شده است. بر همین  اساس تحریک یک بخش از هیپوتالاموس باعث گشاد شدن مردمک چشم، تند شدن ضربان قلب و بالا رفتن فشار خون می گردد. در حالی که تحریک نزدیک به آن درست عمل معکوس آن را  انجام می دهد. در حقیقت یک قسمت از هیپوتالاموس وظیفه اعصاب سمپاتیک و قسمت دیگر اعصاب پاراسمپاتیک را به عهده دارد.
اگر به علتی گرمای بدن پایین بیاید فعالیتهای عصبی در هیپوتالاموس سبب لرزش و تکانهای شدید می گردد و آنقدر بدن می لرزد و فعالیت می کند تا گرم شود.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد