6595

عارضه آمنوره در خانم های میانشال و حتی برخی خانم های جوان ممکن است پیش بیاید و مربوط به عادت ماهانه آن ها و قطع آن می شود چه توصیه ها و مراقبت هایی در این زمینه باید در نظر بگیرند

 آمنوره یا روی ندادن عادت ماهانه، در بسیاری از اوقات مساله نگران کننده ای نیست. با این حال، گاهی اوقات ممکن است یک بیماری یا مساله پزشکی مسوول آن باشد که باید پیدا و درمان شود.

عادت ماهانه بعضی دخترها در سنی که انتظار می رود، شروع نمی شود و دلایل متعددی هم وجود دارد که بعضی از زن ها در مقطعی خاص از زندگی شان، با قطع خونریزی عادت ماهیانه روبرو می شوند.

برای نمونه، پریود در دوره بارداری، شیردهی یا بعد از یائسگی قطع می شود. بعضی از روش های پیشگیری از بارداری هم ممکن است عادت ماهانه را به طور موقت قطع کند.

انواع
آمنوره اولیه به دیر شروع شدن عادت ماهانه در دخترها گفته می شود که زیاد شایع نیست و برآورد می شود از هر 300 دختر، یکی با آن روبرو می شود. سن معمول آغاز پریود در دخترها 12 سال است اما در بعضی ها دیرتر یا زودتر اتفاق می افتد.

آمنوره ثانویه وقتی است که قبلاً پریودهای منظم داشته اید ولی اکنون عادت ماهانه تان مدتی است که قطع شده. برآورد می شود از هر 25 زن، یک نفر در مقطعی از زندگی اش با این مساله روبرو شود. این اتفاق بیش تر در بین دختران نوجوان و زنان جوان و به خصوص ورزشکاران حرفه ای، ژیمناست ها یا رقصنده ها شایع است.