تزريق واكسن آنفلوآنزا مي تواند از بروز سكته قلبي در بيماران قلبي و عروقي حفظ كند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان، به گفته محققان مجمع متخصصان داخلي آلمان، در ماه هاي سرد زمستان كه بروز بيماري آنفلوآنزا شايع است، آمار بيماران قلبي كه سكته مي كنند نيز افزايش مي يابد.
بنابر اين گزارش، متخصصان احتمال مي دهند كه سرايت ويروس آنفلوآنزا و ابتلا به اين بيماري خطر، سكته قلبي ناگهاني را افزايش دهد.
بر اساس اين گزارش، متخصصان احتمال مي دهند كه تزريق واكنس آنفلوآنزا مانع از بروز التهابات ديواره عروق خوني شود كه از طريق ابتلا به ويروس آنفلوآنزا پديد مي آيد.
متخصصان توصيه مي كنند بهتر است در صورت امكان واكسيناسيون ضد آنفلوآنزا در ماه هاي آبان و آذر صورت گيرد.