language day

مهمترین نظریه هایی که در روان شناسی زبان مطرح شده است یکی نظریه همخوانی اسکینر، استاد دانشگاه هاروارد و دیگری دستور تبدیلی چامسکی استاد M.I.T است که در زیر به شرح مختصر آنها می پردازیم.
نظریه همخوانی اسکینر
اسکینر معتقد است که تکلم یا پاسخهای سخنگویی بر اثر تقویت ایجاد می شود و به راههای مختلف انجام می پذیرد. بزرگسالان با توجه، تایید و ارضاء نیازهای زیستی کودک گنجینه لغوی و سخنگویی او را تقویت
می کنند. به اعتقاد او رشد سخنگویی کودک به رفتارهای تقویتی پدر و مادر بستگی دارد. به طور کلی محیط و اطرافیان کودک در رشد و پیشرفت زبان او نقش بسیار مهمی را به عهده دارند. بنابراین در نظریه اسکینر از یک سو با واژه هایی سر و کار داریم که با محیط و نیازها مربوط می باشند و از سوی دیگر با واژه هایی که در قالب و جمله بندی زبان به کار می روند. بر این اساس جمله عبارت است از تاثیر متقابل یا میان کنش کلی در بین اجزاء تشکیل دهنده کلام. به همین مناسبت نظریه اسکینر را در مورد زبان آموزی نظریه همخوانی نامیده اند که همان یادگیری از طریق شرطی شدن عامل است و ببر پایه پاسخ و تقویت استوار است.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد