56a78b0708b58

قورت دادن ساعت توسط این نوزاد وی را تا دم مرگ برد و راه تنفس او را مسدود کرده بود که با تلاش پزشکان از ایین حادثه جان سالم بدر برد و توانست نفس بکشد و به زندگی خود ادامه بدهد در ادامه تصاویری از این حادثه را برایتان آورده ایم

 یک نوزاد پسر که ساعت قورت داده بود، به سرعت به بیمارستانی در عربستان برده شد. پزشکان ابتدا با قیچی جراحی ساعت را از گلوی او بیرون کشیدند و بعد آن را با دست از دهانش درآوردند. پس از آن، فریاد گریه کودک بلند شد.

 نوزادی که با قورت دادن ساعت، نمی‌توانست درست نفس بکشد به بیمارستانی در عربستان رسانده شد. وقتی پزشکان تلاش می‌کردند ساعت را از گلوی او در بیاورند، نوزاد کم کم کبود می‌شد اما دکتر به موقع جان او را نجات داد. سپس نوزاد را برگرداندند تا به نفس کشیدنش کمک شود.

فیلمی 20 ثانیه‌ای از این ماجرا روی اینترنت قرار گرفته که نشان می‌دهد،‌ کودک شوکه شده ابتدا ساکت است اما بعد زیر گریه می زند و صدای بلندی که در می‌آورد حاکی از آسیب ندیدن ریه او است.

سایت «دیلی میل»،‌

56a78b19c132f56a78b19c8af4