index
یکی دیگر از شیوه های مهم یادگیری شرطی شدن عامل است که از سوی اسکینر استاد نامدار دانشگاه هاروارد مطرح گردید. اسکینر شرطی شدن به روش پاولوف را که پاسخی پس از ظهور محرکی پدیدار می شود اصطلاحا پاسخگو عنوان کرده است. وی شرطی شدن کلاسیم یا روش پاولوف را موثر و فراگیر نمی داند اما شیوه یادگیری او یعنی شرطی شدن عامل پاسخی است که محرک پاداش دهنده ای را در محیط به همراه
می آورد.
اسکینر برای انجام دادن آزمایشهای خود جعبه ای فراهم ساخت که به جعبه اسکینر معروف گردید. به دیواره این جعبه یا محفظه اهرمی نصب شده بود که در زیر آن طشتکی برای دریافت غذا قرار داشت. وقتی موش گرسنه در داخل جعبه به طور اتفاقی به اهرم فشار می آورد غذا به درون طشتک وارد می شد. به این ترتیب حیوان آموخته بود که هر وقت به غذا نیاز دارد باید به اهرم فشار آورد. در این آزمایش اسکینر فشار آوردن به اهرم را پاسخ و دریافت غذا را محرک یا پاداش می نامد. یعنی بر خلاف شرطی شدن کلاسیم و شرطی شدن آزمایش و خطا که محرک موجب بروز پاسخ می شود در شرطی شدن عامل پاسخ سبب ایجاد محرک
می گردد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد